Několik informací o mé osobě

 

PRZECZEK, Lech, Ing., básník, prozaik, aforista, překladatel, publicista

* 18.7.1961 Český Těšín

 

Syn spisovatele Wilhelma Przeczka, dětství prožil v Bystřici nad Olší. Vystudoval SPŠ stavební v Brně a později ekonomiku na Vysoké škole báňské v Ostravě-Porubě. Povoláním ekonom, působil jako vedoucí ekonomického odboru v Hlavním výboru Polského svazu kulturně-osvětového (ZG PZKO) v Českém Těšíně. Trvale bydlí v Třinci.

Člen Obce spisovatelů (Gmina Pisarzy) v Praze, uměl. sdružení SLA (Sekcja Literacko-Artystyczna) a lit. skupiny Grupa Literacka 63. Je bilingvním spisovatelem - píše v polštině i v češtině. Vlastní tvorbu publikuje od r.1984, je autorem krátkých povídek žánru science-fiction, často s humoristickými a ekologickými prvky, které shrnul do sbírky Strach z modré trávy (1996). Zejména reflexivní, intimní a přírodní lyriku obsahují sbírka 36 básní Ścieżka przez pamięć (1994) a zrcadlová polsko-česká sbírka Przebłyski - Záblesky (1999). Intenzívně se také věnuje psaní humorně laděných aforismů, ve kterých s oblibou parafrázuje známá přísloví a ustálená rčení a často také využívá různých slovních hříček, jako ve sbírkách Střípky - 100+1 aforismů (1995), Postřehy - 333 aforismů pro dobrou náladu (2000), Jednou větou - Jednym zdaniem, (2003), Na okraj (2004) a Rtěnkou na zrcadlo (2005). Je spoluautorem dvou rozhlasových her pro polské vysílání Českého rozhlasu v Ostravě, získal také několik významných ocenění v různých básnických soutěžích. Věnuje se i překladatelské činnosti.

Publikoval v novinách a čas.: Głos Ludu, Zwrot, Třinecký hutník, Ozvěny-Echo, Ogniwo, Nasza Gazetka, Kalendarz Śląski, Kalendarz Opolski, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Metafora, Gazeta Kulturalna, Śląsk, Radostowa, Świętokrzyski Kwartalnik Literacki, Nová svoboda, Moravskoslezský den, Alternativa, Česká povídka, KM, Štístko, Delfín, Tvar, Literární noviny, Obrys-Kmen aj. Do češtiny jeho básně překládají: Karel VŮJTEK, Jindřich ZOGATA, Libor MARTINEK. Užívá pseud. a zkratek: lp, lep.

 

BIBLIOGRAFIE

Knižně: Ścieżka przez pamięć [Stezka pamětí], básně, 1994, Kraków, Miniatura; Střípky - 100+1 aforismů, aforismy, 1995, Albrechtice u Č.Těšína, SAK; Strach z modré trávy, povídky se sci-fi náměty, 1996, Český Těšín, ASJUN; Przebłyski - Záblesky, básně, 1999, Český Těšín, Snoza; Postřehy - 333 aforismů pro dobrou náladu, aforismy, 2000, Praha, Gumruch, spolu s L.MUŠKOU a J.POLÁČKEM; Jednou větou - Jednym zdaniem, aforismy, 2003, Ostrava, Žár; Na okraj, aforismy, 2004, Ostrava, Žár; Rtěnkou na zrcadlo, aforismy, 2005, Praha, Gumruch, spolu s J.POLÁČKEM.

Účast v antologiích: Spotkanie [Setkání], 1985, Ostrava, Profil; Zaproszenie do źródła [Pozvání k prameni], 1987, Toruń, TTK; Punkt zwrotny [Bod zlomu], 1988, Český Těšín, ZG PZKO; Samosiewy [dosl. samoseté stromy], 1988, Třinec, GL 63; Nezabolí jazyk od dobrého slova (antologie českého aforismu), 2004, Praha, Knižní klub.

Překlady: Wiesław Malicki, Nahé názory, 1992, Český Těšín, ASJUN, spolu s L.WASZKOVOU a J.ZOGATOU; F.Henner, Tichý svědek, 1995, Albrechtice u Č.Těšína, SAK, spolu s W.PRZECZKEM; Wilhelm Przeczek, Promlčený počet štěstí, 1991, Karviná, EDEN, spolu s kolektivem překladatelů; Wilhelm Przeczek, Kniha úrody, 2000, Český Těšín, Olza, spolu s kolektivem překladatelů; Adam Lewandowski, Codziennik-Deník, 2002, Rožnov pod Radhoštěm, Městský úřad, spolu s W.PRZECZKEM a R.SOBOTKOU; Jana Štroblová, Vytí na měsíc - Wycie do księżyca, 2003, Praha, Protis, spolu s W.PRZECZKEM.

LITERATURA

Bonowicz, W.: Současná pol. lit. a mladá lit. na Záolzí, AN 3, 1997, č.9; Literární slovník severní Moravy a Slezska, Votobia, Olomouc 2001, str.230-231; Literární encyklopedie Salonu, příloha Práva, 24.10.2002; Kdo je kdo v Obci spisovatelů, Praha 2005, str.105; Spotkanie: Podgórski, W.J.: Ciupaga, Życie Literackie 13.9.1987; Zarzeczny, B.: Za Olzą wiosna?, Tak i Nie, 1986, č.1; Ścieżka: Gorzelski, R.: Droga przez metaforę, Głos ludu, Ostrava 7.12.1995; Záblesky: Muška, L.: Nejenom záblesky L.P., Psí víno, 1999, č.10, str.23; Vlašín, Š.: Dvojjazyčný básník, Obrys-Kmen, 1999, č.29, str.2; Staněk, J.: Technolog, Tvar, 2000, č.14, str.22; Harák, I.: Zatím záblesky, Nové knihy, 1999, č.26, str.4; Postřehy: Vlašín, Š.: 333 aforismů od 3 autorů, Obrys-Kmen, 2001, č.5, str.2; Hrabal, M.: Kniha pro dobrou náladu i k zamyšlení, Hlas severu, 2001, č.2; Martinek, L.: Bez humoru by nám asi nebylo dobře, Svoboda, Ostrava 24.5.2001, str.12; Novotný,V.:333-tentokrát aforismů, Tvar, 2001, č.11, str.2; Jednou větou: Vlašín, Š.: Česko-polské aforismy, Obrys-Kmen, 2003, č.38, str.3; Cholewa, M.: L.P. přichází s novou knihou aforismů, Moravskoslezský deník, Ostrava 13.10.2003, str.23; Na okraj: Stejskal, R. : L.P. vydal sbírku aforismů, Moravskoslezský deník, Ostrava 30.7.2004; Vlašín, Š.: Tři útlé knížky, Obrys-Kmen, 2004, č.36 str.3; Skýpala A. : Aforisté sólově i sborově, Alternativa plus, 2004, č.3-4, str.116.